STEAM STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. STEAM-onderwijs kan op verschillende manieren vorm krijgen. Er kan gewerkt worden vanuit een thema of een probleem dat opgelost moet worden. Belangrijk is dat leerlingen de ruimte krijgen om te ontdekken, uit te proberen, te creëren, aan te passen en samen te werken.
   
                                                                                                           
                                                                                                           

STEAM omvat vaardigheden en kennis nodig voor het opleiden van de nieuwe generatie voor het oplossen van complexe problemen. STEAM wijkt daarin af van het traditionele lesmethoden waarin natuur, techniek en kunst als aparte vakken worden benaderd. Begrippen als de 21st-century skills en leren over duurzaamheid en de circulaire economie staan centraal bij STEAM.

In het verleden is wetenschap en kunst veel gecombineerd. Leonardo da Vinci was een architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver en schilder, tijdens de Italiaanse renaissance. Carl Jung, de zwitserse psycholoog, introduceerde het model van de kunstenaar-wetenschapper en Albert Einstein herleidde wetenschap en kunst tot dezelfde ervaring met het raadselachtige.

STEAM project 'VR Da Vinci Museum'

Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren staan bij STEAM centraal. Door vragen te stellen, kinderen te stimuleren om zelf op ontdekking te gaan en hen een eigen project te laten bedenken, zullen ze meer leren over zichzelf en hun sterktes en zwaktes beter leren begrijpen. Wij ondersteunen van harte de STEAM gedachte.

 
  inflora     06-11-2019 16:00     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.