Inflora ondersteunt het onderwijs door het begeleiden van projectweken, het geven van gastlessen en het opzetten van lessen. We richten ons met gastlessen W&T op de rubrieken uit de categorieën natuur en technische wetenschappen. We sluiten aan op de inhoudslijnen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Digitale geletterdheid' opgesteld door het SLO.

Exacte wetenschappen zijn gebaseerd op natuurwetten en theorieën die gekenmerkt worden door modellering, logica en experimentele toetsing dat gepresenteerd wordt. 
Dit is wat we ook tijdens onze gastlessen doen op het niveau voor primair en voorgezet onderwijs.
Natuurwetenschappen met de rubrieken: natuurkunde, scheikunde, aardwetenschappen, astronomie, biologie en milieuwetenschap.
Technische wetenschappen met de rubrieken: materiaalkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica, civiele techniek en bouwkunde.