Inflora ondersteunt het primair en voortgezet onderwijs door het begeleiden van projectweken, het geven van gastlessen en het opzetten van lessen. We richten ons met gastlessen W&T op de rubrieken uit de categorieën natuur- en technische wetenschappen. We sluiten aan op de inhoudslijnen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld', 'Kunstzinnige oriëntatie' en 'Digitale geletterdheid' opgesteld door het SLO.

Op een laagdrempelige en praktische wijze komen natuurwetenschappen als natuurkunde, scheikunde, aardwetenschappen, astronomie, biologie en milieuwetenschap aan bod. Evenals technische wetenschappen met de rubrieken: materiaalkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica, civiele techniek en bouwkunde.