Inflora ondersteunt het primair en voortgezet onderwijs door het begeleiden van projectweken, het geven van gastlessen en het opzetten van lessen. We richten ons met gastlessen W&T op de rubrieken uit de categorieën natuur- en technische wetenschappen. We sluiten aan op de inhoudslijnen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld', 'Kunstzinnige oriëntatie' en 'Digitale geletterdheid' opgesteld door het SLO.

Natuurwetenschappen met de rubrieken: natuurkunde, scheikunde, aardwetenschappen, astronomie, biologie en milieuwetenschap.
Technische wetenschappen met de rubrieken: materiaalkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica, civiele techniek en bouwkunde.