Inflora ondersteunen het onderwijs door het begeleiden van projectweken, geven van gastlessen en opzetten van lesmaterialen. We richten ons met gastlessen W&T, voor primair en voortgezet onderwijs, op de rubrieken uit de categorieën exacte en technische wetenschappen. We sluiten aan op de inhoudslijnen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Digitale geletterdheid' opgesteld door het SLO.

Exacte wetenschappen met de rubrieken: natuurkunde, scheikunde, aardwetenschappen, astronomie, biologie en milieuwetenschap.
Technische wetenschappen met de rubrieken: materiaalkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica, civiele techniek en bouwkunde.