Proeftuin Lettele Proeftuin Lettele is een natuurrijk voedselproducerend terrein, ook bedoeld voor educatie en om kennis en ervaring op te doen. Er grazen koeien of kalveren als voorbeeld voor biologische veeteelt, gecombineerd met notenteelt (waaronder walnoten en hazelaars) inhakend op de eiwittransitie van vleeseiwitten naar plantaardige eiwitten en een voedselwal (houtwal met meerder lagen van voedselbomen, -struiken en kruiden) afgeleid van het voedselbosprincipe. Wij hebben het ontwerp van de voedselwal gemaakt, de planten geleverd en de organisatie van de plantdag met de Werkplaats Voedselbossen Oost Nederland en de plantdag met het Ecolyceum georganiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                         

 
De voedselwal in de proeftuin heeft een lengte van 100 meter bij tien meter. De gekozen planten komen veel voor in Nederland en de voedselwal is opgezet volgens het voedselbosprincipe. Een voedselbos is een natuurlijk bos met zeven tot negen vegetatielagen waarin overblijvende, eetbare soorten domineren. Je vindt er alles wat in een bos groeit, van bomen, struiken, kruiden en knol- en wortelgewassen tot bodembedekkers, klimplanten en schimmels.
In de Proeftuin is onder andere kruidenrijk grasland ingezaaid (gezond  en voedzaam voor de koeien, maar ook voor de bodem en voor wilde insecten) en een strook met akkerbloemen.
Samen met leerlingen van het Ecolyceum zijn de planten aangepland. Tijdens deze plantdag hebben leerlingen uitleg gekregen over de principe achter voedselwallen en voedselbossen en is het belang en de samenhang van een goede bodem behandeld.

Er is een poel gegraven als leefgebied voor vochtminnende planten, amfibieën, drinkplek voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.


 
    30-11-2019 19:35     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.