Educatietuin basisschool Lettele

In de tuin van de basisschool Lettele is de evolutie van planten weergegeven. Daarnaast zijn een aantal specifieke plekken ingericht met verschillende plantengemeenschappen. Een plek voor een voedselbos, akkerbouwgewassen en soorten uit de rozenfamilie zijn hiervan goede voorbeelden.

Ook zijn elementen toegevoegd gericht op educatie. Het zonnestelsel is opgenomen in het pad, voetafdrukken van verschillende dieren, een zonnewijzer en een tijdsbalk.

De leerlingen dragen ook hun steentje bij door bij te dragen door het maken van mozaïeken van planeten, maken van specifiek vogelhuisjes en het maken van QR-informatiebordjes. Voor meer informatie zie www.educatietuin.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Verwijderen van oude beplanting

Aanleg voetpad
   
   
Leerlingen worden betrokken bij de tuin door
het maken van leerelementen zoals het mozaïken
van planeten uit het zonnestelsel, het maken
van nestkastjes van de koolmees en het maken
van QR codebordjes die verwijzen naar de site.
Op deze site kunnen leerlingen zelf informatie
plaatsen over de planten in de tuin.
   
   
Leerelementen zoals een blote voetenpad, dierensporen tijdbalk en zonnestelsel zijn opgenomen in de tuin.
   
   
Specifieke plantengroepen komen voor in de educatietuin aansluiten aan de theorie uit de  lesboeken.
   
In het nieuws .......  
   
    

    01-04-2019 06:45     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.