Insectenweek.nl

  02-09-2021     Reacties (0)

Insectenweek.nl Insectenweek is een opdracht van de Groene Agenda, onderdeel van de gemeente Raalte. Door kennis te verstrekken over insecten en deze groep aandacht te geven kan begrip worden gewekt en het belang van insecten worden ingezien. Op insectenweek.nl zijn diverse lesideeën te vinden voor het onderwijs om kennis op te doen over insecten. De lesideeën worden waar mogelijk gecombineerd met inhoudslijnen opgesteld door het SLO zoals rekenen, taal, natuur, kunst & cultuur, sport & spel, digitale-geletterdheid, handvaardigheid.                                                                                    ...

Lees meer

Van zaadje tot boom

  18-07-2021     Reacties (0)

Van zaadje tot boom Van zaadje tot boom is een project van Natuur en Milieu Overijssel waarbij we hebben bijgedragen in de ontwikkeling van het lesprogramma. In het educatieve project gaan scholen voor een paar maanden een zaailing verzorgen in de klas en op zoek naar een geschikte locatie voor hun boom. Op de Nationale Boomfeestdag op 10 november gaan de bomen de grond in. Het project is onderdeel van het Overijsselse “Iedereen een Boom” dat als doel heeft 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel te planten. NMO - Van zaadje tot boom

Lees meer

Groen Schoolplein op De Korenbloem in Raalte

  31-03-2021     Reacties (0)

Groen Schoolplein op De Korenbloem in Raalte Realisatie van een groen schoolplein op basisschool De Korenbloem in Raalte

Lees meer

Proeftuin Lettele

  30-11-2019     Reacties (0)

Proeftuin Lettele Proeftuin Lettele is een natuurrijk voedselproducerend terrein, ook bedoeld voor educatie en om kennis en ervaring op te doen. Er grazen koeien of kalveren als voorbeeld voor biologische veeteelt, gecombineerd met notenteelt (waaronder walnoten en hazelaars) inhakend op de eiwittransitie van vleeseiwitten naar plantaardige eiwitten en een voedselwal (houtwal met meerder lagen van voedselbomen, -struiken en kruiden) afgeleid van het voedselbosprincipe. Wij hebben het ontwerp van de voedselwal gemaakt, de planten geleverd en de organisatie van de plantdag met de Werkplaats Voedselbossen Oost Nederland en de plantdag met het Ecolyceum georganiseerd.                                                     ...

Lees meer

Voedselwal en voederwal De Melkbrouwerij

  inflora     16-11-2019     Reacties (0)

Voedselwal en voederwal De Melkbrouwerij Voor ongeveer 5000 m2 voedselwal en 5000 m2 voederwal het ontwerp mogen maken. Meer dan 1500 eetbare planten in meer dan 100 soorten geleverd.                                                                                                                                                                                                       ...

Lees meer

Groen schoolplein Welsum

  05-11-2019     Reacties (0)

Groen schoolplein Welsum Realisatie van een groen schoolpluin voor OBS Dijkzicht in Welsum. De beheofte voor de herinrichting ontstond doordat OBS Dijkzicht onderdak kreeg in het dorpshuis van Welsum,   Het linker deel is met name bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw. Het voorste deel is voor alle leerlingen en voor de bezoekers van het dorpshuis.

Lees meer

Gastlessen W&T: programmeren in VR met Cospaces

  Inflora     29-10-2019     Reacties (0)

Gastlessen W&T: programmeren in VR met Cospaces Tijdens deze gastles hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kennis gemaakt met programmeren en virtual reality met CoSpaces. Leerlingen leren een aantal basisprincipes van programmeren en ontdekken toepassingen van virtual reality.                                                                                                                                                                             ...

Lees meer

Gastlessen W&T: 'Rupsje nooit genoeg'

  Inflora     11-10-2019     Reacties (0)

Gastlessen W&T: 'Rupsje nooit genoeg' Gastles over 'Rupsje nooit genoeg'. Samen met de juf leerlingen uit groep 1 en 2 verteld over hoe fruit groeit, wie er van eet, waar het groeit en hoe het smaakt. We zijn naar de dorpsboomgaard geweest en in de klas smaakproefjes gedaan.                                                                                                                                                             ...

Lees meer

Kikkerpoel

  inflora     02-10-2019     Reacties (0)

Kikkerpoel Aanleg van een kikkerpoel. De ligging van de poel in de zon en de noordoever (de warmste oever) zo flauw mogelijk is ten gunste van de voortplanting van amfibieën, libelles etc. 

Lees meer

Educatietuin basisschool Lettele

  01-04-2019     Reacties (0)

Educatietuin basisschool Lettele In de tuin van de basisschool Lettele is de evolutie van planten weergegeven. Daarnaast zijn een aantal specifieke plekken ingericht met verschillende plantengemeenschappen. Een plek voor een voedselbos, akkerbouwgewassen en soorten uit de rozenfamilie zijn hiervan goede voorbeelden. Ook zijn elementen toegevoegd gericht op educatie. Het zonnestelsel is opgenomen in het pad, voetafdrukken van verschillende dieren, een zonnewijzer en een tijdsbalk. De leerlingen dragen ook hun steentje bij door bij te dragen door het maken van mozaïeken van planeten, maken van specifiek vogelhuisjes en het maken van QR-informatiebordjes. Voor meer informatie zie www.educatietuin.nl                                             ...

Lees meer

Gastlessen W&T: programmeren met de Microbit

  inflora     22-03-2019     Reacties (0)

Gastlessen W&T: programmeren met de Microbit Tijdens deze gastlessen 'programmeren met de Microbit' hebben de leerlingen uit de groepen 7 t/m 8 kennis gemaakt met de Microbit. Hoe kun je deze programmeren en met welke sensoren bevat het. Leerlingen leren een aantal basisprincipes van programmeren en ontdekken hoe sensoren werken die ze dagelijks ook toegepast zien.                                                                                                                                               ...

Lees meer

Gastlessen W&T: Magnetisme

  Inflora     12-03-2019     Reacties (0)

Gastlessen W&T: Magnetisme Gastlessen in het kader van Natuur en techniek op de basisschool voor leerlingen uit groep 1 & 2. Tijdens de gastles hebben de leerlingen kennis gemaakt met magnetisme. Er zijn voorbeeld getoond van magnetische verschijnselen. Hierna hebben de leerlingen zelf ontdekt wat in hun omgeving magnetisch is en wat niet. Welke materialen wel en welke materialen niet magnetisch zijn.                                                                                                                                   ...

Lees meer

Peuterplein De Dorpsschool Bathmen

  04-03-2019     Reacties (0)

Peuterplein De Dorpsschool Bathmen Ontwerp en aanleg peuterplein op De Dorpsschool Bathmen. Het schoolplein is uitdagender gemaakt voor de peuters van de peuterspeelzaal en leerlingen van basisschool. Hiervoor hebben we de zandbak aangepast, een stappenparcour en een speelheuvel aangelegd. Inflora heeft het proces voor het benodigde certificaat uitgevoerd om aan de Europese norm voor speeltoestellen (NEN 1176 ) te voldoen. Hiervoor heeft Inflora een technisch constructiedossier opgesteld en de keuring door Keurmerk Instituut verzorgd.  

Lees meer